Onze naam

The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog is een pangram, een zin die alle 26 letters van het alfabet gebruikt. Het is een eerbetoon aan de typemachine. Aan vormgevers op zoek naar content. Maar ook aan de eerste boodschap die John F. Kennedy in 1963 stuurde naar Nikita Chroetsjov via de rode lijn tussen Moskou en Washington.